Curriculum Vitae


1. Date personale

Nume: Stere Ianuş

Data naşterii: 1 Oct. 1939, Hardali-Caliacra.

Stare familiară: căsătorit, 2 copii: Iuliana (1971), Stefan-Alexandru (1975)

2. Grade ştiinţifice

1963, licenţiat la Fac. de Matematică Univ. Bucureşti

1971, doctor în matematică, Univ. Bucureşti cu teza “Geometria Diferenţială a Fibrărilor Tangente” sub direcţia lui G. Vrănceanu.

3. Activitatea profesională

1963-1971, preparator şi asistent

1971-1972, bursă postdoctorală la Roma şi Napoli

1972-1989, lector

1990-1991, conferenţiar

1992-prezent, Profesor

1990-prezent, Conducător de doctorat în specialitatea Geometrie. Au fost finalizate 12 teze de doctorat în geometria diferenţială sub conducerea mea şi alte 3 teze sunt în curs de elaborare.

Director Centru Cercetare “Geometrie, Topologie şi Algebră”(2006-2009).

Prodecan FMI (1990),sef catedra Geometrie Complexa,Topologie si Álgebra Computacionala(2002-2008),membru in Consiliul FMI (1990-1992,2000-2008),membru in Senatul Univ.Bucuresti (1996-2000).

4. Premii şi titluri onorifice

1987- Premiul “D. Hurmuzescu” al Academiei Romăne pentru aplicaţii ale geometriei diferenţiale în Teoria Relativităţii Generale şi Gravitaţie

1994 Premiul “Gh. Tiţeica” al Academiei Române pentru contribuţii la Teoria Subvarietăţilor în Geometria Complexă.

2006 Doctor Honoris Causa al Univ. Ovidius din Constanţa

2006 Membru corespondent al “Academia Peloritana dei Pericolanti” classe di Scienze (Messina, Italia)

5. Domenii de interes

Geometria diferenţială şi aplicaţiile sale.

Fibrate tangente de ordin superior, varietăţi Cauchy-Riemann, varietăţi hermitiene şi Kahler, structuri simplectice şi de contact în geometria Riemann, teoria subvarietăţilor, spaţii Finsler şi Lagrange, teoria aplicaţiilor armonice în geometria reală şi compexă, teoria submersiilor Riemann, morfisme armonice şi probleme de stabilitate, aplicaţii în relativitatea generală şi gravitaţie.

6. Activitatea didactică

Am ţinut următoarele cursuri şi seminarii la Facultatea de Matematică:

Geometrie şi algebră liniară la anul I, Topologie (anul I şi II), Teoria curbelor şi suprafeţelor (anul II), Geometrie diferenţială (anul III).

Cursuri speciale la anii terminali: Capitole speciale de geometrie şi topologie, Teoria relativităţii, Grupuri şi algebre Lie, Varietăţi complexe.

Cursuri la Masterat: Teoria aplicaţiilor armonice, Topologie diferenţială.

7. Stagii de cercetare în străinătate

Univ. Libre Bruxelles (3 luni, 1992), Univ. of Florence (1 luna, 1993), Univ. di Parma (1 luna, 1994), Univ. of Bari (1 luna in 1993, 1994, 1999, 2002), Univ. of Dortmund (1 luna în 1996) , Univ. of Munchen (2 luni în 1996, bursa DAAD), Tokyo Metropolitan University (2 săptămâni, 2000), Reggio Calabria (1 lună, 2001), Schrődinger Institute for Mathematical Physics (Viena, nov. 2005)

8. Lecţii si conferinţe în străinătate

Bari (1990, 1994, 1996, 2000), Roma (1991, 1993, 1995, 1999), Parma (1991, 1993, 1995, 1999,2001,2005), Napoli (1991,1993) Brussels (1992), Madrid (1993), Palermo (1993),Messina (1993,2001),Michigan State Univ. (1993), Santiago de Compostela (1993), Munchen (1996), Thesallonikis (1996, Grecia), Ioannina (1996,2000, Grecia), Toronto Univ. (1998), Kingston (1998, Canada), Toyama (2000),Bari ( 2001-2007),Roma (2001,2003,2006,2008)

9. Participări la Conferinţe Internaţionale (invitaţii nominalizate)

The Japanese-Romanian Colloque on Finsler and Lagrange Geometry (1985, Braşov, ), Complex Analysis and Differential Geometry (1994, Parma, Italia), Harmonic Maps and Related Topics (1997, Brest, Franţa), Integrable Systems in Differential Geometry (2000, Tokyo, Japonia), Conference of Balkan Society of Geometers (1997, 2000, Bucureşti, ), International Workshops on Diff. Geometry and Its Applications (1993 – Bucureşti, 1995 – Constanţa, 1999 – Braşov; Romania).International Conference of Tensor Society (Varna,2004; Sapporo,2006;Constanta,2008).

10. Contracte de cercetare

a) Participare la contractul internaţional “European Differential Geometry Endeavour” (nodul Sofia, coord. S. Ivanov, Academia Stiinţe Bulgaria; alte noduri în Roma, Madrid, Odense), 2000-2004

b) Am fost director de conract la următoarele teme

1. Contract nr. 2, CEEX 11-22/2006, (2006-2008)

2. Contract CNCSIS nr. 41022, Tema 18 din 2003, “Structuri Hermitiene şi de Contact cu Aplicaţii (3 ani, 2003-2005).

3. Contract CNCSIS nr. 35262, Tema 85 din 2001: “Structuri geometrice pe varietăţi complexe şi cuaternionice” (2 ani, 2001-2002)

4. Contract ANSTI nr. 5229 (prin Academia Română), “Varietăţi Riemann, submersii Riemann şi foliaţii”, din 1999 (2 ani, 1999-2000)

5. Contract ANSTI nr. 4116, Tema 3 (prin Academia Română), “Aplicaţii armonice de variatăţi reale şi complexe”

11. Varia

Preşedinte al Societăţii de Matematică – Filiala Bucureşti, 2004-2008

Membru în comitetele editoriale ale revistelor: Bulletin Math. Soc. Math. Roumanie, Analele Univ. Bucureşti, Gazeta Matematică, Math. Reports.

Membru al unor societăţi de matematică din străinătate: American Mathematical Society, Tensor (Japonia), Societa di Fisica e Relativita Generale (Italia)

Recenzor pentru: Mathematical Reviews şi Zentralblath fur Mathematik.

Referent la reviste de specialitate din ţară şi străinătate (Italia, Belgia, Japonia, Ungaria, Olanda)

Referent la peste 40 teze de doctorat din ţară şi străinătate (Italia, Belgia, Franţa, India).


Adresa curentă

Bucureşti, Calea Moşilor 211, Bl. 19, Ap. 29, sect. 2, Căsuţa Poştală 10-119, Tel. 0212120776

Iunie 2009 Prof. Dr. Steriu Ianuş