Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Matematica si Informatica


GEOMETRIE COMPLEXĂ, TOPOLOGIE ŞI ALGEBRĂ COMPUTAŢIONALĂ

Colocviu de geometrie - Ianus LXXX


Colocviu de geometrie - In memoriam Stere Ianus


International Conference: REAL and COMPLEX DIFFERENTIAL GEOMETRY


Academic Staff


Centrul de cercetare


Webmail