CENTRUL DE CERCETARE IN GEOMETRIE, TOPOLOGIE, ALGEBRA

Director: Conf. dr. Cătălin Gherghe

Membri:

Prof. dr. Dorin Popescu
Prof dr. Liviu Ornea
Conf.dr. Tiberiu Dumitrescu
Conf. dr. Catalin Gherghe
Conf.dr. Gabriel Eduard Vilcu
Conf.dr. Cristian Voica
Lect. dr. Marius Vladoiu
Lect. dr. Mihai Iosif
Cerc. st. II. Florin Panaite
Prep. dr. Dumitru Stamate
Asist. dr. Andrei Halanay
Asist. cerc. Rodica Voicu
Asist. cerc. Andrei Chites
Asist. cerc. Madalin Ciungu
Conf. dr. Victor Vuletescu
GRANTURI

SUBMERSII ŞI SUBVARIETĂŢI DE TIP CUATERNIONIC

ALGEBRE HOPF, COOMOLOGIE CICLICĂ ŞI CATEGORII MONOIDALE

ALGORITMI ŞI COMBINATORICĂ IN ALGEBRĂ ŞI GEOMETRIE

MODELAREA ALGEBRICA A UNOR OBIECTE COMBINATORIALE SI APLICATII COMPUTATIONALE

GEOMETRIE LOCAL CONFORM KÄHLER ŞI STRUCTURI ÎNRUDITE