Algebre Hopf, omologie ciclică și categorii monoidale

Contract 560/2009 (cod CNCSIS ID 69)

Colectivul de cercetare

 1. Dragoș Ștefan (directorul proiectului)
 2. Florin Panaite (cercetător cu experiență)
 3. Doru-Mihail Staic (cercetător cu experiență)
 4. Andrei Chiteș (cercetător īn formare)
 5. Mădălin Ciungu (cercetător īn formare)

Sus


Obiective științifice

 1. Studiul (co)omologiei ciclice și al (co)omologiei Hopf-ciclice
 2. Studiul produselor tensoriale twistate de algebre
 3. Coomologie simetrică și coomologia grupurilor
 4. Proprietăți omologice ale produselor tensoriale twistate
 5. Produse tensoriale twistate generalizate
 6. Investigarea coomologiei Hopf simetrice
 7. Invarianța la  twistări
 8. Dualitate ciclică versus dualitate de tip algebră-coalgebră
 9. Noi invarianți de natură geometrică īn (co)omologia ciclică
 10. Exemple de categorii monoidale pseudosimetrice

Sus


Buget (actualizat prin Actul adițional din 16.02.2011)

Nr. crt. DENUMIRE CAPITOL BUGET 2009 2010 2011 TOTAL
1 CHELTUIELI DE PERSONAL 57181,95 77000,00 89200,00 223381,95
2 CHELTUIELI INDIRECTE 11866,66 15666,00 31386,00 58918,66
3 MOBILITĂŢI 0,00 0,00 47732,00 47732,00
4 CHELTUIELI DE LOGISTICĂ 0,00 7334,00 35000,00 42334,00
5 TOTAL 69048,61 100000,00 203318,00 372366,61

Sus


Articole raportate īn 2009

 1. A. Makhlouf și D. Ștefan, Coactions on Hochschild homology of Hopf-Galois extensions and their coinvariants, acceptat spre publicare īn Journalof Pure and Applied Algebra, arXiv:0810.5326
 2. D. M. Staic, Symmetric cohomology of groups in low dimension, Archivder Mathematik, 93 (3), 205-211, (2009), arXiv:0912.0042.
 3. D. M. Staic, Secondary cohomology and k-invariants, arXiv:0909.1086.
 4. A. Chiteș și C. Chiteș, Separable K-linear categories, acceptat spre publicare īn Central European Journal of Mathematics, arXiv:0911.4959v1.
 5. P. Jara, J. López, G. Navarro si D. Ștefan, On the classification of twisting maps between Kn and Km, acceptat spre publicare īn Algebras and Representation Theory, arXiv:0805.2874.

Articole raportate īn 2010

 1. G. Bohm, D. Ștefan, A categorical approach to cyclic duality, acceptat pentru publicare īn Journal of Noncommutative Geometry, arXiv.math.KT/0910.4622
 2. P. Jara Martinez, J. Lopez Pena, D. Ștefan, On the Koszulity of twisted tensor products of algebras, arXiv:math.KT/1011.4243
 3. F. Panaite, More examples of invariance under twisting, arXiv:math.QA/1011.3839
 4. F. Panaite, Invariance under twisting for crossed products, acceptat pentru publicare īn Proceedings of the American Mathematical Society, arXiv:math.QA/1008.0123
 5. M. Ciungu, F. Panaite, L-R-smash products and L-R-twisted tensor products of algebras, acceptat pentru publicare īn Algebra Colloquim, arXiv:math.QA/1007.2372
 6. H. Albuquerque, F. Panaite, Alternative twisted tensor products and Cayley algebras, acceptat pentru publicare in Communications in Algebra, arXiv:math.RA/1011.1820
 7. M.D. Staic, V. Turaev, Remarks on 2-dimensional HQFTs, Algebraic and Geometric Topology 10(3), 1367--1393 (2010), arXiv:math.GT/0912.1380
 8. M. D. Staic, An explicit description of the simplicial group K(A,n), arXiv:math.AT/1011.4132
 9. F. Panaite, M.D. Staic, A quotient of the braid group related to pseudosymmetric braided categorie, Pacific Journal of Mathematics 244(1), 155-167 (2010).

Articole raportate īn 2011

 1. A. Stănescu, D. Ștefan, Cleft comodule categories, acceptat pentru publicare in Communications in Algebra.
 2. A. Bārdeș, D. Ștefan, Factorizable enriched categories and applications, Journal of Algebra 348(1), 416--445 (2011), arxiv.org/abs/1112.0781.
 3. A. Chiteș, M. Ciungu, D, Ștefan, On De Rham cohomology of linear categories, arxiv.org/abs/1112.4182.
 4. G. Bohm, D. Ștefan, Homologies with Hopf bimodule coefficients, īn curs de redectare.
 5. F. Panaite, M. D. Staic, More examples of pseudosymmetric braided categories, arxiv.org/abs/1112.2244.
 6. H. Albuquerque, F. Panaite, Some (Hopf) algebraic properties of circulant matrices, arxiv.org/abs/1110.1546.

Sus


Seminar științific

Tema Data Ora Sala
Algebre diferențiale graduate 03.04.2009 ora 14 sala 215
DG-algebra universală (Connes) 10.04.2009 ora 14 sala 215
Conexiuni 17.04.2009 ora 14 sala 215
Coomologia De Rham 24.04.2009 ora 14 sala 215
Clase Chern 08.05.2009 ora 14 sala 215
Coomologia Hochschild și coomologia ciclică 05.06.2009 ora 14 sala 215
Șirul exact care leagă cele trei teorii de coomologie I 24.10.2009 ora 14 sala 215
Șirul exact care leagă cele trei teorii de coomologie II 12.11.2009 ora 14 sala 215
Coomologia simetrică 05.06.2009 ora 14 sala 215
 Produse tensoriale twistate. Probleme de clasificare I 24.10.2009 ora 14 sala 215
 Produse tensoriale twistate. Probleme de clasificare II 12.11.2009 ora 14 sala 215
Inele Koszul 25.02.2010 ora 16 sala 215
Generalizări ale produselor twistate 22.04.2010 ora 14 sala 215
Coomolgia Hopf ciclică 24.06.2010 ora 14 sala 215
Invarianta la twistări 28.10.2010 ora 14 sala 215
Dualitate ciclică 14.02.2011 ora 18 IMAR
Clase Chern īn geometria necomutativă 18.04.2009 ora 18 IMAR
Categorii monoidale braided simetrice 30.05.2009 ora 18 IMAR

Sus


Raportare

Raport de autoevaluare 2009

Sinteza lucrării 2009

Sinteza lucrării 2010

Raport in extenso 2010

Sinteza lucrării 2011

Raport in extenso 2011

Sus